nhảm đấy, lướt đi.

Read More

(Source: depressed-sweater)

cô giáo dạy văn năm lớp 12 mình từng bảo, trách nhiệm là gánh nặng mà mỗi người phải đeo trên lưng, đeo cho tới khi xuống mồ.

và mỗi lần đụng vào hai từ gia đình, mình chỉ cảm nhận rõ rệt nhất là trách nhiệm trách nhiệm đủ thứ trách nhiệm mà đã bao nhiêu lần làm rẽ ngoặt cuộc đời mình bao nhiêu lần làm mình chỉ muốn cho không cuộc đời này vào tay ai chả cần biết..

( làm ơn đừng để bã sịt lên đầu mình nữa,

làm ơn đừng để bã sịt này lên đầu mình nữa,

càng lớn mình càng nghĩ nhiều càng u uất nhiều riêng bấy nhiêu thứ trong lòng đã đủ làm mình muốn gào thét, sóng gió thương quá đập vài phát nữa mình vỡ tan tác luôn mất. )

(Source: marci1900)

permutatio:

"I loved a man who could never love me back. I was living in a fairytale."
Big Fish (2003) dir. Tim Burton 

permutatio:

"I loved a man who could never love me back. I was living in a fairytale."

Big Fish (2003) dir. Tim Burton 

There is no shame in being hungry for another person. There is no shame in wanting very much to share your life with somebody.

— Augusten Burroughs (via quotethat)

We never really
belong to a place until we
lose someone we love;
we never really
know a city until we
start looking for them
around every corner.

Maza-Dohta (via monabasheer2)

leslieseuffert:

Osamu Yokonami (Japan) Movie


youngshot:

Lauren Field
 

youngshot:

Lauren Field

 

truckarma:

traidatnaylacuaai…

truckarma:

traidatnaylacuaai…

supermodelgif:

kate moss by lance staedler for glamour france, april 1992

supermodelgif:

kate moss by lance staedler for glamour france, april 1992

(Source: weheartit.com)

(Source: dude100)